Bulgaria - Stara Zagora: Construction work

Watch this tender

Summary

Please scroll down for full details
Threshold: 
OJEU
Main activities: 
General public services
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
WORKS
CPV Code: 
45000000 Construction work
71221000 Architectural services for buildings
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Thursday, September 28, 2017
Tender ID: 
2017/S 186-380331

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Obshtina Stara Zagora
000818022
bul. „Tsar Simeon Veliki“ No. 107
Stara Zagora
6000
Bulgaria
Contact person: Mariya Boyanova
Telephone: +359 42614806
E-mail: m.boyanova@starazagora.bg
Fax: +359 42259132
NUTS code: BG344

Internet address(es):

Main address: www.starazagora.bg

Address of the buyer profile: http://starazagora.bg/profil-na-kupuvacha/protzeduri-po-zop-sled-15-04-2016/item/9063-izpalnenie-injenering-proektirane-izpalnenie-smr-vav-vrazka-realizaciyata-npee-osem-obosobeni-pozicii

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

„Изпълнение на Инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Стара Загора“.

II.1.2)

Main CPV code
45000000

II.1.3)

Type of contract
Works

II.1.4)

Short description:

Обществената поръчка е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 210 468.06 BGN

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Августа Траяна“ № 70, вх. 0, вх. А, вх. Б, вх. В

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
45000000
71221000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG344
Main site or place of performance:

Гр. Стара Загора.

II.2.4)

Description of the procurement:

Сградата е с идентификатор 68850.513.499.1 състояща се от 4 бр. входове и 96 бр. самостоятелни апартамента. Сградата е с еднаква етажност, осем надземни етажа и един полуподземен етаж. Сградата е изпълнена по строителната система СПБНС Е1'72

— ЕСМ 1 — Топлоизолиране на външни стени

Предвижда се топлинно изолиране на всички типове външни стени с топлоизолационен материал ЕPS (експандиран пенополистирол) — 0,10 с коефициент на топлопроводност ??0,035 W/mK, положен от външната страна на стените. Изпълнението на мярката ще доведе до намаление на действителният обобщен коефициент на топлопреминаване на външни стени.

— ЕСМ 2 — Подмяна на съществуваща дограма

Предвижда се демонтаж на съществуващата дървена, метална дограма и външни врати до входните и вече амортизирана дограма от PVC и Алуминиеви профили, с нова РVС дограма — пет камерна със стъклопакети от бяло и нискоемисионно стъкло с обобщен коефициент на топлопреминаване Uw?1,40 W/m2K, и алуминива дограма за входовете 50 % остъкляване.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: „Оц. на Техн. предл.“ (П1). П1=А+Б, където А — Мерки за нам. на затруд. за живущите и ползв. в целевата зона, об. на интер. при изп. на СМР с макс. бр. 50 т., Б — упр. на риска е с макс. бр. 50 т. / Weighting: 50
Price - Weighting: 50

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Срок за проектиране — 50 календарни дни, считано от датата на подписване на договора. Срок за изпълнение на СМР — 150 календарни дни, който започва да тече след съставяне на Протокол обр. 2 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2016/S 215-391144

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1543
Lot No: 1
Title:

Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Августа Траяна“ № 70, вх. 0, вх. А, вх. Б, вх. В

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
16/08/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
„Заводски Строежи — ПС — Пазарджик“ ЕАД
822114822
ул. „Синитевска“ № 29
Пазарджик
4400
Bulgaria
Telephone: +359 899999777
E-mail: zavodski@abv.bg
Fax: +359 899999777
NUTS code: BG423
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 213 603.20 BGN
Total value of the contract/lot: 1 210 468.06 BGN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet address:http://www.cpc.bg

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
26/09/2017